Luka 6:38
Matta 5:4
Filipililer 4:19
Mezmurlar 67:7
Çölde Sayım 6:24-25
Filipililer 4:6-7
Yakup 1:17
Yeremya 17:7-8
Yeşaya 41:10
Yuhanna 1:16
Yaratılış 22:16-17
Yaratılış 27:28-29
Mezmurlar 1:1-3
Mezmurlar 23:1-4
2 Samuel 22:3-4
1 Yuhanna 5:18
Mezmurlar 138:7
2 Korintliler 9:8
Filipililer 4:7