1 Timoteos 5:8
2 Korintliler 9:8
Yasa'nın Tekrarı 29:12
Efesliler 3:20
Yasa 34:6
Yakup 1:17
Yuhanna 10:10
Luka 6:38
Luka 6:45
Matta 6:33
Filipililer 4:19
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-10
Mezmurlar 23:5
Mezmurlar 36:8
Mezmurlar 37:11
Mezmurlar 65:11
Mezmurlar 72:16
Romalılar 15:13
Mezmurlar 66:8-12