2 Timoteos 1:7
Yeşaya 1:17
Yeşaya 6:8
Yeşaya 54:17
Yuhanna 15:13
Yeşu 1:9
Luka 1:79
Luka 10:19
Luka 5:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:15
Süleyman'ın Özdeyişleri 24:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 27:17
Mezmurlar 101:8
Mezmurlar 82:3-4
Titus 3:1-2
1 Petrus 2:13-17
Mezmurlar 18:37-43
Romalılar 13:1-14
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:1-28
Luka 11:21
Matta 5:9