1 Tarihler 4:5
2 Samuel 5:13
2 Samuel 12:8
2 Tarihler 11:21
2 Tarihler 13:21
Yasa 21:10
Yaratılış 4:19
Yaratılış 30:4-9
Yeşaya 4:1
Hakimler 8:30
Çölde Sayım 12:1
1 Samuel 1:1-2
Yasa'nın Tekrarı 21:15-17
2 Tarihler 24:1-3
Hezekiel 23:1-4
1 Korintliler 7:1-5
Yasa'nın Tekrarı 25:5-10
1 Tarihler 3:1-9