Daniel 9:3-10
Ezra 9:5-7
Hezekiel 22:28-31
Yasa'nın Tekrarı 9:18-29
Yasa 32:11-13
Yasa 32:31-32
Nehemya 1:1-11
Mezmurlar 85:6
Mezmurlar 22:27
Mezmurlar 51:10
Mezmurlar 80:18
Habakkuk 3:2
Yeşaya 57:15
2 Tarihler 7:14
Yakup 4:8
Hezekiel 37:11-15
Elçilerin İşleri 2:17-18
2 Timoteos 4:3-4
Efesliler 5:14
Matta 6:33
Elçilerin İşleri 2:38
Elçilerin İşleri 3:19-21
Hezekiel 18:21-33
Yeremya 31:17-20
Hakimler 10:1-18
Eyüp 42:6
Yoel 1:10-20
Yunus 3:9-10
Luka 15:7
Markos 1:15
Matta 3:6
Matta 11:20-24
1 Petrus 4:17
1 Petrus 5:10
Efesliler 1:18
Hoşea 6:2
Yeşaya 49:8
Yeremya 33:11
Mezmurlar 51:12
Mezmurlar 71:20
Romalılar 6:4
Ağıtlar 5:20-21
Malaki 4:5-6
Mezmurlar 80:17-19