Daniel 11:31
Daniel 12:11
Yasa'nın Tekrarı 22:5
Yasa'nın Tekrarı 23:18
Yasa'nın Tekrarı 24:4
Yeşaya 1:13
Levililer 7:18
Levililer 18:22
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:20
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:22
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:26
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:5
Süleyman'ın Özdeyişleri 17:15
Süleyman'ın Özdeyişleri 20:10
Süleyman'ın Özdeyişleri 20:23
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:9
Vahiy 21:27
Markos 13:14
Matta 24:15
Romalılar 1:26-27
Levililer 20:12-13
Süleyman'ın Özdeyişleri 6:16-20