Efesliler 2:10
Yasa 35:10
Yakup 1:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:29
Yeremya 4:4-5
1 Korintliler 12:5-6
1 Petrus 4:10-11
Yasa 31:3-5
Matta 5:14-16
Matta 6:1-4
Romalılar 12:3-8
1 Korintliler 12:1-11