Yeremya 19:9
Hezekiel 5:10
Levililer 26:29
2 Krallar 6:28-29
Ağıtlar 4:10
Ağıtlar 2:20
Yasa'nın Tekrarı 28:53-57
Yaratılış 1:26-27
2 Korintliler 5:8
Luka 16:19-26
Vahiy 20:11-15
Yasa'nın Tekrarı 28:53
1 Korintliler 14:34-35
Luka 1:37
Yuhanna 1:1
Yasa'nın Tekrarı 28:57
1 Timoteos 2:11-15
1 Timoteos 5:3-16
1 Korintliler 11:2-16