Romalılar 6:23
Elçilerin İşleri 25:11
Vahiy 21:8
Levililer 20:10-13
Yasa 21:12-17
Yasa 22:19
Yasa'nın Tekrarı 22:24
Yasa'nın Tekrarı 13:5
Levililer 24:16
Yasa'nın Tekrarı 21:18-21
Yasa'nın Tekrarı 17:6
Levililer 20:27
Çölde Sayım 15:32-36
Levililer 20:2-9
Levililer 24:17
Yasa'nın Tekrarı 17:12
Yasa 21:14
Yaratılış 9:6
Yasa 20:13
Romalılar 13:1-7
Yuhanna 8:3-11
Matta 5:17
Yaratılış 9:5-6
Matta 5:38-39
Yasa'nın Tekrarı 22:22
Romalılar 12:19
Romalılar 13:9
Matta 7:5
Levililer 20:14
Levililer 21:9
Levililer 24:14-23
2 Samuel 12:13
Romalılar 5:8
Yasa'nın Tekrarı 5:17
Luka 23:33
Matta 7:1