1 Korintliler 13:6
1 Yuhanna 5:19
1 Krallar 14:9
1 Krallar 17:13
1 Petrus 3:9
1 Samuel 12:20
1 Samuel 15:23
1 Selanikliler 5:22
2 Tarihler 29:6
2 Timoteos 2:22
Yeşaya 5:20
Yeşaya 32:6
Yuhanna 3:20
Hakimler 2:19
Eyüp 4:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:7
Süleyman'ın Özdeyişleri 4:16
Süleyman'ın Özdeyişleri 8:13
Süleyman'ın Özdeyişleri 10:29
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:20
Mezmurlar 7:14
Mezmurlar 28:3
Mezmurlar 37:9
Mezmurlar 50:19
Mezmurlar 73:7
Mezmurlar 141:4
Romalılar 6:12
Romalılar 12:21
Markos 7:21-22
Matta 12:34-35
Yakup 1:13-14
Yakup 3:6-8
Romalılar 2:29-32
Romalılar 2:8-12
Efesliler 6:12-16
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:16-22
Romalılar 7:19-25
Matta 13:36-43
Süleyman'ın Özdeyişleri 6:12-19
Yaratılış 6:1-8
1 Timoteos 6:2-10
Mezmurlar 34:13-21
Mezmurlar 52:1-9
Vaiz 9:3-12
Mezmurlar 10:2-12
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:17-27
Mezmurlar 36:1-12
Süleyman'ın Özdeyişleri 1:8-19
Yeşaya 59:4-15
Yeremya 18:8-20
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:6-27
Eyüp 15:1-35