Yaratılış 2:1
Koloseliler 1:16
Eyüp 38:1-7
Luka 20:35-36
Vahiy 4:8
Matta 22:30
2 Samuel 14:17
Luka 15:10
Vahiy 14:6
Eyüp 4:15-18
Yeşaya 14:12-14
Yahuda 1:6
1 Petrus 3:21-22
1 Petrus 1:12
İbraniler 12:22
Vahiy 5:11-12
Mezmurlar 78:25-49
Mezmurlar 91:11
Mezmurlar 103:20
Matta 4:6-11
Matta 16:27
Matta 18:10
Matta 24:31-35
Luka 4:10
Yuhanna 20:11-12
Koloseliler 2:18
İbraniler 1:14
İbraniler 2:6-13
İbraniler 13:2
2 Petrus 2:4