Matta 12:24
Markos 3:22
Matta 10:25
Matta 12:27
Luka 11:15-19
2 Krallar 1:1-3
Luka 11:18
Markos 3:20-30
2 Krallar 1:16
Yaratılış 1:1
Matta 9:34
Vahiy 21:20
Eyüp 2:11
2 Krallar 1:6
Yuhanna 1:1
Luka 11:19
Yasa 6:23
Luka 3:1
Yaratılış 10:10
Yaratılış 14:1
Yasa'nın Tekrarı 14:5
Rut 1:2
Nehemya 1:1
Ester 1:1
1 Krallar 1:2
Vahiy 16:16
Yeşaya 34:14
Matta 22:37
Markos 3:1-6
Markos 10:46-52
Daniel 1:7
Hakimler 4:6
2 Krallar 19:37
Hezekiel 23:4
Yeremya 1:1
Yaratılış 10:22
Ezra 4:7
Matta 10:3
Elçilerin İşleri 2:9
Levililer 11:5
Vaiz 1:1
Yasa 30:34
Eyüp 9:9
Elçilerin İşleri 6:5
Vahiy 1:11
1 Krallar 8:13
Markos 3:23
Yeşu 24:15