1 Yuhanna 4:4
1 Timoteos 4:1
2 Korintliler 2:11
2 Korintliler 4:4
Yakup 2:19
Eyüp 4:15
Matta 8:31
Matta 12:45
Luka 8:30
Vahiy 20:10
1 Korintliler 10:20-21
Mezmurlar 106:37-38
Eyüp 1:20-21
Efesliler 6:10-12
Yeşaya 14:12-15
Elçilerin İşleri 19:13-16
2 Petrus 2:4-10
Vahiy 9:1-7
Markos 1:21-27
Matta 7:14-20
Luka 4:31-41
Efesliler 6:1-18