1 Korintliler 4:9
1 Yuhanna 4:1
Elçilerin İşleri 8:26
Elçilerin İşleri 12:15
Koloseliler 2:18
Daniel 9:21
Hoşea 10:13
Hoşea 12:1
İbraniler 1:14
İbraniler 13:2
Yahuda 1:6-9
Luka 16:22
Matta 18:10
Mezmurlar 34:7
Mezmurlar 91:11
Mezmurlar 103:20
Vahiy 5:11
Vahiy 19:10
Zekeriya 5:9