Vahiy 21:8
Vahiy 18:23
Vahiy 9:21
Vahiy 22:15
Yasa 7:11
Hezekiel 13:18-21
Yeşaya 47:12
Daniel 1:20
Daniel 2:2
Yasa 8:18-19
Yasa'nın Tekrarı 18:10
Yasa 22:18
Levililer 19:31
Levililer 20:27
1 Krallar 21:6
Levililer 19:26
Mika 5:12
Levililer 20:6
Malaki 3:5
Yasa'nın Tekrarı 18:10-11
2 Krallar 23:24
Yeşaya 2:6
Galatyalılar 5:20
Yeşaya 8:19
Yeremya 27:9
Çölde Sayım 23:23
Zekeriya 10:2
Yeşaya 57:3
Nahum 3:4
1 Samuel 15:23
Mezmurlar 58:5
Yeşaya 47:13
2 Krallar 5:11
Yasa 15:25
Hakimler 6:36
Yaratılış 44:5
Elçilerin İşleri 8:9-24
Yasa'nın Tekrarı 18:9-14
Hakimler 17:2
Yeşaya 44:25
2 Tarihler 33:6
Mika 3:7
Yeşaya 19:3
Elçilerin İşleri 19:18-19
Elçilerin İşleri 8:9
Yasa'nın Tekrarı 18:10-12
Galatyalılar 5:19-21
Yeşaya 3:18-20