Efesliler 4:26-31
Yakup 1:19-20
Süleyman'ın Özdeyişleri 29:11
Vaiz 7:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:18
Koloseliler 3:8
Yakup 4:1-2
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:32
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:24
Matta 5:22
Mezmurlar 37:8-9
Mezmurlar 7:11
2 Krallar 11:9-10
2 Krallar 17:18
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:29