1 Korintliler 4:5
1 Korintliler 11:31
2 Korintliler 5:10
2 Petrus 2:4
Elçilerin İşleri 17:31
Vaiz 12:14
İbraniler 9:27
Yuhanna 12:48
Matta 12:36
Matta 24:36
Mezmurlar 50:4
Mezmurlar 96:13
Vahiy 21:4
Romalılar 2:16
Hezekiel 7:7-8
Vahiy 20:11-15