Galatyalılar 6:4
Yeşaya 2:12
Yeşaya 23:9
Yakup 4:6
Yakup 4:10
Yeremya 9:23
Matta 2:3
Süleyman'ın Özdeyişleri 8:13
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:2
Süleyman'ın Özdeyişleri 13:10
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:5
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:18-19
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:12
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:4
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 25:27
Süleyman'ın Özdeyişleri 26:12
Süleyman'ın Özdeyişleri 27:2
Süleyman'ın Özdeyişleri 29:23
Mezmurlar 10:4
Mezmurlar 138:6
Romalılar 12:3
Romalılar 12:16
1 Korintliler 13:4
Daniel 5:20
Galatyalılar 6:1-3