1 Petrus 3:9
1 Selanikliler 5:15
2 Korintliler 13:11
2 Selanikliler 1:8
Yasa'nın Tekrarı 32:35
İbraniler 10:30
Levililer 19:18
Markos 11:25
Süleyman'ın Özdeyişleri 10:12
Süleyman'ın Özdeyişleri 20:22
Süleyman'ın Özdeyişleri 24:29
Romalılar 12:18-19
Romalılar 13:4
Matta 18:21-22
Mezmurlar 94:1-2
Matta 5:38-39
Luka 6:27-28
Efesliler 4:31-32
1 Petrus 2:21-23
Süleyman'ın Özdeyişleri 25:20-22
Romalılar 12:17-21
Matta 5:40-45