Vaiz 2:1-21
Vaiz 4:4
Vaiz 5:10
Vaiz 6:2
Yeremya 2:5
Yeremya 4:30
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30
Mezmurlar 39:5-6
Mezmurlar 119:37
Romalılar 12:2
1 Samuel 16:7
1 Timoteos 4:8
Vaiz 1:1-2
Galatyalılar 5:16-26