1 Petrus 3:9
1 Timoteos 3:3
Yaratılış 4:7
İbraniler 10:10
Hoşea 4:2
Yeşaya 60:18
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:29
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:31
Mezmurlar 11:5
Mezmurlar 55:15
Mezmurlar 72:14
Mezmurlar 144:1
Romalılar 13:4
Romalılar 14:1
Titus 3:2
Markos 7:21-22
Matta 5:38-39
Matta 7:1-2
Yaratılış 9:5-6
Galatyalılar 5:19-21
Matta 26:52-54
Romalılar 14:10-13