1 Yuhanna 2:9
1 Yuhanna 3:15
2 Timoteos 1:7
Yasa'nın Tekrarı 31:6
Efesliler 4:29
Efesliler 6:12
Levililer 19:18
Matta 5:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 17:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:10
Süleyman'ın Özdeyişleri 24:16
Mezmurlar 138:7
Romalılar 2:1
Romalılar 12:18-19
Romalılar 12:20-21
Luka 6:27-28
Matta 5:44-45
Yeşaya 41:11-13
Matta 5:38-41
Mezmurlar 34:12-18