Mezmurlar 144:14
Nehemya 8:1
Yeşaya 24:11
Yeremya 14:2
Süleyman'ın Özdeyişleri 23:29
Filipililer 4:6-7