Yeşaya 35:4
Yuhanna 14:27
Yeşu 1:9
Matta 6:34
Yeşaya 43:1
Mezmurlar 23:4
Mezmurlar 34:4
Mezmurlar 94:19
Romalılar 8:38-39
Mezmurlar 27:1
1 Petrus 5:6-7
Mezmurlar 118:6
2 Timoteos 1:7
Mezmurlar 115:11
Mezmurlar 103:17
Mezmurlar 112:1
Yasa'nın Tekrarı 31:6
1 Tarihler 28:20
Mezmurlar 56:3-4
Yeşaya 41:10-13
Yeşaya 54:4
Matta 10:28
Romalılar 8:15
1 Korintliler 16:13
İbraniler 13:5-6
1 Yuhanna 4:18
1 Petrus 3:13-14