1 Korintliler 3:3
1 Korintliler 10:13
1 Korintliler 13:4
Vaiz 4:4
Yakup 4:11
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:30
Süleyman'ın Özdeyişleri 27:4
Mezmurlar 143:8-9
Romalılar 12:21
Yakup 4:2-3
Galatyalılar 5:22-23
1 Petrus 2:9
1 Korintliler 1:27-29
Filipililer 2:3
Mezmurlar 37:1-3
Yakup 3:14-16
Ezgiler Ezgisi 8:6-7
Yakup 4:7-8
Galatyalılar 5:14-15
Süleyman'ın Özdeyişleri 6:34
Koloseliler 1:11
Hezekiel 16:42
1 Timoteos 3:10
İbraniler 10:36