2 Tarihler 16:23-31
Daniel 2:20
Yasa'nın Tekrarı 10:21
Yeremya 20:13
Mezmurlar 75:1
Yasa 20:2-6
Yuhanna 4:21-24
Mezmurlar 99:1-9
Yasa'nın Tekrarı 29:18
Romalılar 12:1-2
1 Samuel 15:22
Vahiy 4:8-11
Yeşaya 29:13
Mezmurlar 29:1-11
İbraniler 12:28-29
Nehemya 9:5-6
Mezmurlar 86:9-10
2 Krallar 17:38-39
Mezmurlar 100:1-5
Daniel 3:16-18
Vahiy 14:7