Elçilerin İşleri 8:1
Matta 5:44
2 Timoteos 3:12
Yuhanna 15:20
Vahiy 2:10
Romalılar 8:35
Matta 5:11
Romalılar 12:14
Yuhanna 5:16
Matta 5:10-12
2 Korintliler 12:10
Elçilerin İşleri 13:50
Elçilerin İşleri 7:52
Markos 4:17
Galatyalılar 4:29
Markos 10:30
Matta 13:21
Elçilerin İşleri 22:4
Matta 5:10
Galatyalılar 6:12
Luka 21:12
Markos 10:29-30
Romalılar 8:35-37
Elçilerin İşleri 11:19-21
Elçilerin İşleri 9:4-5
Galatyalılar 5:11
Matta 10:23
Matta 5:12
1 Timoteos 1:13
Matta 5:11-12
Luka 11:49
1 Selanikliler 3:3-4
İbraniler 11:36-38
Yuhanna 15:20-21
Matta 10:21-23
Matta 24:8-10
Luka 21:12-19
1 Korintliler 4:8-13
İbraniler 10:32-34
İbraniler 11:33-38
Elçilerin İşleri 12:1-19
Elçilerin İşleri 9:1-14
Galatyalılar 1:13
Vahiy 2:8-10
Elçilerin İşleri 26:9-11
1 Korintliler 4:12
Elçilerin İşleri 12:1
Filipililer 3:6