2 Timoteos 4:2
Elçilerin İşleri 20:28
İbraniler 13:17
Yakup 3:1
Yeremya 3:15
Süleyman'ın Özdeyişleri 23:27
Efesliler 4:11-12
1 Petrus 5:1-4
Titus 1:5-9
Hezekiel 34:1-10
1 Timoteos 3:1-13