İbraniler 13:15
Daniel 2:20
Mezmurlar 22:3
Mezmurlar 34:1
2 Samuel 22:50
Mezmurlar 100:4
Efesliler 1:6
Efesliler 5:19
Mezmurlar 150:6