Matta 11:27-30
Yuhanna 6:63-65
Matta 11:28
Yeşaya 1:18
Yeşaya 55:1-3
Matta 15:7-9
Markos 10:13-16
Yakup 4:6-8
2 Korintliler 5:17
Yuhanna 5:24
Romalılar 12:1-2
İbraniler 12:1
Levililer 25:44
Mezmurlar 32:8-10
Yeşaya 29:13
Yuhanna 5:40
Yuhanna 6:44-45
Yuhanna 7:37-39
İbraniler 4:14-16
Vahiy 22:16-17
Yuhanna 6:37
Vahiy 22:17
Yeşaya 13:6-8
Vahiy 12:9
Filipililer 1:6
Vahiy 21:4
İbraniler 10:19-22
Yoel 2:32
Mezmurlar 104:9
Yaratılış 6:12
Yaratılış 8:9
Yaratılış 9:11
Yaratılış 7:20
Yaratılış 8:5
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30