1 Tarihler 28:20
1 Korintliler 10:13
1 Krallar 8:57
1 Petrus 5:7
2 Timoteos 1:7
Yasa'nın Tekrarı 4:31
Yasa'nın Tekrarı 31:6-8
Yaratılış 28:15
İbraniler 4:16
İbraniler 13:4-6
Yeşu 1:5-9
Mika 7:8
Matta 28:20
Mezmurlar 55:22
Mezmurlar 94:14
Vahiy 3:10
Romalılar 8:28
Filipililer 4:6-7
Mezmurlar 73:23-26
Yeşaya 41:10-13