Yasa 3:14-15
Yasa 20:7
Yasa 34:14
Yaratılış 1:1
Yaratılış 17:1
Yeşaya 7:14
Yeşaya 42:8
Yeşaya 45:5
Yeşaya 55:6
Yeremya 16:21
Yuhanna 1:1
Yuhanna 14:6
Hakimler 13:18
Levililer 19:12
Matta 6:9
Matta 28:19
Elçilerin İşleri 4:12
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:10
Süleyman'ın Özdeyişleri 30:4
Mezmurlar 61:8
Vahiy 1:8
Romalılar 8:15
Mezmurlar 20:7-8
Filipililer 2:10-11
Yasa 3:13-15