1 Tarihler 29:9
2 Korintliler 9:7
Elçilerin İşleri 20:35
Yasa'nın Tekrarı 16:17
İbraniler 13:15-16
Luka 6:38
Luka 16:10
Malaki 3:10
Matta 23:23
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:27
Mezmurlar 4:5
Romalılar 12:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:9-10
Luka 12:33-34
Matta 6:19-21
Matta 6:31-33
Mezmurlar 96:7-9
Markos 12:41-44
Luka 21:1-4
Malaki 3:8-12