Yeşaya 26:20
Yeremya 25:32-33
2 Tarihler 7:13-14
Vahiy 6:3-8
1 Samuel 5:6
2 Korintliler 4:7
Yasa 20:3
Yakup 4:10
Matta 6:24
Filipililer 4:6
Mezmurlar 103:2-3
Çölde Sayım 11:31-33
Yasa 9:8-11
Yakup 1:2-6
Vahiy 9:15-19
Markos 13:32-37
Mezmurlar 91:2-14
Luka 21:5-38
Matta 24:1-35