Levililer 20:9
Yasa'nın Tekrarı 28:15
Yasa 21:17
Yeremya 15:10
Galatyalılar 3:13
Yasa 34:7
Luka 6:28
Çölde Sayım 14:18
Yaratılış 3:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 26:2
Yasa'nın Tekrarı 5:9
Galatyalılar 5:1
Yasa 20:5
2 Korintliler 5:17
1 Yuhanna 4:4
2 Samuel 16:5-8
Yasa'nın Tekrarı 21:23
Yasa 20:5-6
1 Samuel 17:43
Hezekiel 18:20
Yeremya 31:29-30
Yasa 20:6
Yasa'nın Tekrarı 18:10-12
Romalılar 8:37-39
1 Petrus 5:8-9
Yaratılış 3:17-19
Yaratılış 4:10-12
Yaratılış 9:18-27
1 Krallar 2:32-46
Eyüp 2:9
Eyüp 19:17
Eyüp 1:10
Efesliler 6:10-17
Matta 5:22
Romalılar 3:23
Romalılar 6:23
Yaratılış 9:25
Mezmurlar 104:9
Yaratılış 6:12
Yaratılış 7:20
Yaratılış 8:5-9
Yaratılış 9:11
Romalılar 12:14