1 Samuel 2:7
2 Korintliler 8:9
3 Yuhanna 1:2
Vaiz 9:10
Galatyalılar 6:9
Yaratılış 13:2
Hoşea 4:6
Yakup 5:12
Yuhanna 6:12
Luka 6:38
Luka 12:34
Malaki 30:10
Süleyman'ın Özdeyişleri 10:22
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:14
Süleyman'ın Özdeyişleri 19:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:22-27
Mezmurlar 24:1
Matta 6:33
Matta 23:23
Matta 25:21
Romalılar 13:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:9-10
Mezmurlar 121:1-2
Markos 11:22-23
Yaratılış 1:26-27
2 Korintliler 9:6-8
Luka 14:28-30
Luka 6:34-36
Yakup 5:1-3
Yaratılış 12:1-20
Matta 6:1-34
Yasa'nın Tekrarı 28:1-68