1 Korintliler 10:13
2 Tarihler 9:7
2 Petrus 3:9
Galatyalılar 5:13
Yuhanna 7:17
Yeşu 24:15
Markos 8:34
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:9
Vahiy 3:20
Romalılar 6:23
Romalılar 13:2
Romalılar 10:9-10
Galatyalılar 5:16-17
Yaratılış 2:16-17
Yeşaya 55:6-7
Yuhanna 1:12-13
Yasa'nın Tekrarı 30:19-20
Hezekiel 18:30-32