1 Korintliler 13:13
1 Yuhanna 3:1
1 Yuhanna 4:7-8
1 Yuhanna 4:16-19
Galatyalılar 2:20
Yeremya 29:11
Yeremya 31:3
Yuhanna 3:16
Yuhanna 15:13
Mezmurlar 86:15
Mezmurlar 136:26
Romalılar 5:8
Yasa'nın Tekrarı 7:9
Sefanya 3:17
Efesliler 2:4-5
1 Petrus 5:6-7
Romalılar 8:37-39