Yeremya 29:11
1 Timoteos 2:3-4
1 Selanikliler 5:18
1 Selanikliler 4:3
İbraniler 13:20-21
Luka 9:23
Mezmurlar 119:105
Yakup 1:5
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
1 Petrus 2:15
Matta 6:10
Efesliler 5:15-20
2 Petrus 3:9
1 Yuhanna 1:9
1 Timoteos 2:4
Mika 6:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:4
İbraniler 10:36