2 Timoteos 1:7
Efesliler 6:4
Süleyman'ın Özdeyişleri 10:17
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 13:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 13:24
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:6
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:15
Süleyman'ın Özdeyişleri 29:15-17
Vahiy 3:19
Titus 1:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 23:13-14
İbraniler 12:10-11
Eyüp 5:17-18
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:11-12
Yasa'nın Tekrarı 8:5-6
1 Korintliler 9:25-27
2 Korintliler 7:9-11
Mezmurlar 94:12-14
İbraniler 12:5-9
Efesliler 6:1-9