Koloseliler 4:2
2 Korintliler 2:14-15
Yunus 2:9
1 Selanikliler 5:18
Koloseliler 3:15-17
1 Korintliler 15:57
Mezmurlar 100:4
1 Tarihler 16:34
Romalılar 1:21
Filipililer 4:6
Mezmurlar 69:30
2 Korintliler 9:15
1 Selanikliler 5:16-18
Filipililer 4:6-7
Koloseliler 1:12
Yakup 1:17
Efesliler 5:4
Levililer 22:29
Mezmurlar 103:2
Daniel 6:10
Mezmurlar 107:1
Efesliler 5:20
Mezmurlar 9:1
Yuhanna 3:16
Koloseliler 3:2
Koloseliler 3:16
Mezmurlar 107:8
Mezmurlar 119:62
Vahiy 11:17
Koloseliler 3:15-17
Mezmurlar 106:1
İbraniler 12:28
Mezmurlar 107:1-2
2 Samuel 22:49
1 Selanikliler 1:2
1 Timoteos 2:1-2
Yuhanna 11:41
Mezmurlar 118:1-18
Mezmurlar 20:4
Mezmurlar 30:12
Mezmurlar 95:2
2 Korintliler 9:11
2 Korintliler 2:14
Filipililer 4:19
Romalılar 11:36
Mezmurlar 105:1
Elçilerin İşleri 16:40