Koloseliler 3:12
Efesliler 4:2
Yakup 4:6-10
1 Petrus 5:5
2 Tarihler 7:14
Luka 14:11
Mika 6:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:3-4
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:2
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:15
Süleyman'ın Özdeyişleri 15:33
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:12
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:4
Süleyman'ın Özdeyişleri 27:2
Mezmurlar 25:9
Mezmurlar 149:4
Romalılar 12:3
Romalılar 12:16
2 Korintliler 12:9-10
Filipililer 2:3-4
Matta 23:10-12
Yakup 4:14-16
Filipililer 2:5-8