2 Korintliler 8:21
2 Timoteos 2:15
Koloseliler 3:9
Efesliler 4:25
Yakup 1:26
Yakup 3:17
Luka 6:31
Matta 5:8
Süleyman'ın Özdeyişleri 10:9
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:3
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:17-22
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:5
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:3
Süleyman'ın Özdeyişleri 24:26
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:18
Mezmurlar 112:5
1 Tarihler 29:17
Yuhanna 1:3
Yuhanna 3:18
Filipililer 4:8-9
1 Petrus 3:10-12
Süleyman'ın Özdeyişleri 6:16-20