1 Petrus 2:17
Romalılar 12:10
1 Timoteos 5:17
Yuhanna 5:23
Yuhanna 4:44
1 Timoteos 1:17
Romalılar 13:1-7
Romalılar 2:7
İbraniler 13:4
Yuhanna 12:26
Efesliler 6:1-3
Efesliler 6:2
Yuhanna 5:22-23
Matta 15:4
1 Selanikliler 4:4
2 Petrus 1:17
Vahiy 5:12-13
Vahiy 7:12
1 Korintliler 6:20
Efesliler 6:2-3
Vahiy 4:9-11
Markos 7:1-13
Matta 15:1-9
Luka 14:7-8
2 Korintliler 6:8
Vahiy 5:13
Vahiy 4:11
1 Timoteos 6:16
İbraniler 5:4
Matta 15:8
Matta 19:19
Luka 18:20
Matta 13:57
Markos 6:4
Yuhanna 12:23-26
İbraniler 2:9
Yasa 20:12
Yeşaya 29:13
1 Samuel 2:30
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:9
Yasa'nın Tekrarı 5:16
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:21
Süleyman'ın Özdeyişleri 22:4
Süleyman'ın Özdeyişleri 14:31
Mezmurlar 8:5-6
Süleyman'ın Özdeyişleri 29:23
Malaki 1:6
1 Timoteos 5:3
1 Timoteos 6:1