Süleyman'ın Özdeyişleri 11:3
Süleyman'ın Özdeyişleri 28:6
1 Petrus 3:16
Süleyman'ın Özdeyişleri 12:22
Süleyman'ın Özdeyişleri 21:3
2 Korintliler 8:21
Yuhanna 14:6
Süleyman'ın Özdeyişleri 4:25-27
İbraniler 13:18
Luka 6:31
Mezmurlar 41:11-12
Filipililer 4:8
Yeşaya 26:7