1 Korintliler 12:23
1 Timoteos 2:8-10
1 Petrus 3:3-4
Romalılar 12:2
Matta 5:28
Yasa'nın Tekrarı 22:5
1 Petrus 3:3
1 Samuel 16:7
1 Korintliler 6:19-20
1 Korintliler 10:31
Süleyman'ın Özdeyişleri 7:10
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:30
1 Timoteos 3:2
Luka 17:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 11:22
Efesliler 2:10
Romalılar 14:13
1 Petrus 3:3-5
1 Petrus 1:14
1 Samuel 9:21
Ester 1:11-12
Eyüp 32:4-7
1 Petrus 3:1-4
1 Yuhanna 2:16
Romalılar 12:1
Süleyman'ın Özdeyişleri 31:25
1 Timoteos 4:8
Filipililer 2:5
1 Petrus 3:4
1 Timoteos 2:10