2 Selanikliler 2:13
2 Timoteos 2:21
Elçilerin İşleri 26:18
Koloseliler 2:11
Koloseliler 3:1-5
Efesliler 1:13
Yasa 13:2
Yasa 31:13
Galatyalılar 2:20
İbraniler 2:11
İbraniler 9:14
İbraniler 10:10-14
İbraniler 12:10-14
İbraniler 13:12
1 Korintliler 1:2
1 Korintliler 6:11
1 Yuhanna 1:9
1 Yuhanna 3:9
1 Petrus 1:2
1 Selanikliler 4:3
1 Selanikliler 5:23
2 Korintliler 5:17
1 Selanikliler 4:3
1 Selanikliler 5:23
2 Korintliler 5:17
2 Korintliler 12:21
Yuhanna 17:17-19
Filipililer 1:6
Filipililer 2:13
Romalılar 6:6
Romalılar 15:16
2 Petrus 1:2-4
1 Selanikliler 4:3-5
Yuhanna 15:1-4
Romalılar 6:1-23