1 Korintliler 9:25
1 Korintliler 10:13
1 Selanikliler 5:6
2 Timoteos 1:7
Filipililer 4:13
Süleyman'ın Özdeyişleri 16:32
Süleyman'ın Özdeyişleri 18:21
Süleyman'ın Özdeyişleri 25:28
Titus 1:8
Yeşaya 55:10-11
Romalılar 12:1-2
Filipililer 4:8-9
Yakup 1:19-21
1 Petrus 5:6-8
1 Korintliler 9:24-27
1 Korintliler 6:12-20
2 Petrus 1:3-11
Efesliler 6:10-20
Galatyalılar 5:13-26
Titus 2:1-15
Yakup 3:1-18