Yeşaya 12:2
Yeşaya 26:3-4
Yeşaya 41:10
Yeremya 29:11
Yuhanna 10:10
Yuhanna 14:1
Yeşu 1:9
Filipililer 4:19
Süleyman'ın Özdeyişleri 29:25
Mezmurlar 9:10
Mezmurlar 20:7
Mezmurlar 28:7
Mezmurlar 32:10
Mezmurlar 37:5
Mezmurlar 46:10
Mezmurlar 118:8
Mezmurlar 143:8
Romalılar 8:28
Romalılar 15:13
Mezmurlar 56:3-4
Mezmurlar 62:7-8
Mezmurlar 91:1-2
Mezmurlar 112:6-7
1 Yuhanna 5:14-15
Mezmurlar 46:1-2
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
Matta 6:25-26
Yeremya 17:7-8
Yeşu 1:5-9