1 Tarihler 28:20
1 Korintliler 15:58
Yasa'nın Tekrarı 31:6-8
Efesliler 6:10
Yeşaya 54:4
Yuhanna 14:27
Mezmurlar 27:1
Mezmurlar 56:3-4
2 Timoteos 1:7
Yeşu 1:9-11
Yeşaya 41:10-13
1 Korintliler 16:13
Mezmurlar 27:14
Süleyman'ın Özdeyişleri 3:5-6
Mezmurlar 23:1-4
Markos 5:36
Filipililer 1:28
Mezmurlar 112:7
Yeşu 1:6
Mezmurlar 31:24